Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Pasvalio kredito unijos narių dėmesiui

Šių metų kovo 30 d. turėjęs vykti Pasvalio kredito unijos visuotinis narių susirinkimas skelbiamas neįvykusiu, dėl narių balsų kvorumo nebuvimo. 2023 m. balandžio 7 d. (penktadienį), 10 val. šaukiamas Pasvalio kredito unijos , buveinės adresas Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Pasvalio krašto muziejuje P.Avižonio g. 6, Pasvalys.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Valdybai, jos kadencijos laikotarpiui, įgaliojimų suteikimas priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

10. Dėl atsiskaitymo su kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2022 m.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Pasvalio kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Visais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais galima balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galima rasti Pasvalio kredito uijos klientų aptarnavimo vietoje.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Pasvalio kredito unijos valdyba

Atgal