Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Šių metų kovo 21 d. nesant kvorumui neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį) 10 val. Pasvalio krašto muziejuje P.Avižonio g. 6, Pasvalys,  šaukiamas Pasvalio kredito unijos, buveinės adresas Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Dėl atlygio valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatymo.

7.Dėl atsiskaitymo su kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2023 m.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Pasvalio kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Visais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais galima balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galima rasti Pasvalio kredito uijos klientų aptarnavimo vietoje.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Atgal