Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Pasvalio kredito unijos nariams

2022 m. kovo mėn. 30 d.  10 val. Pasvalio krašto muziejaus salėje, P.Avižonio g. 6, Pasvalys, pakartotinai šaukiamas Pasvalio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, pagal 2022 m. kovo mėn. 23 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, rekomenduojame kredito unijos  nariams, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite kredito unijos interneto svetainėje https://pasvaliounija.lku.lt/ ir klientų aptarnavimo vietoje adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-03-30 arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected].

Balsavimo biuletenį galite rasti čia

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją: S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Atgal