Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas pakartotinis eilinis Pasvalio kredito unijos narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. kovo 26 d. 12 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, pakartotinai šaukiamas Pasvalio kredito unijos (įm.k.112046387) visuotinis narių susirinkimas pagal 2021 m. kovo 18 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
  7. Dėl narystės asociacijoje Lietuvos kredito unijos.
  8. Dėl asmenų, neatitinkančių kredito unijos nariams keliamų reikalavimų, pašalinimo iš Pasvalio kredito unijos narių.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Pasvalio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite Pasvalio kredito unijos klientų aptarnavimo vietose ir internete adresu https://pasvaliounija.lku.lt/. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2021 m. kovo 26 d. 10 val.,  arba įmesti  į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu.

Balsavimo biuletenį rasite čia

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alma Uogelienė, 8-451-53406, mob.tel. 8-614-33887, el.p.: a.uogeliene@lku.lt

                                                                                                          Pasvalio kredito unijos valdyba

Atgal