Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas


2024 m. kovo mėn. 21 d.  10 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu, Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, buveinės  adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Dėl atlygio valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatymo.

7.Dėl atsiskaitymo su kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2023 m.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. kovo mėn. 28 dieną.

Atgal