Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Pasvalio kredito unijos nariams

2023 m. kovo mėn. 30 d.  10 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu, Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, buveinės  adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Valdybai, jos kadencijos laikotarpiui, įgaliojimų suteikimas priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

10.Dėl atsiskaitymo su kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2022 m.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite kredito unijos interneto svetainėje https://pasvaliounija.lku.lt/ ir klientų aptarnavimo vietoje adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Atgal