Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas


Pasvalio kredito unijos narių dėmesiui!

2021 m. kovo mėn. 18 d.  12 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu, Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
  7. Dėl narystės asociacijoje Lietuvos kredito unijos.
  8. Dėl asmenų, neatitinkančių kredito unijos nariams keliamų reikalavimų, pašalinimo iš Pasvalio kredito unijos narių.

2021 m. kovo 18 d. neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis Pasvalio kredito unijos  narių susirinkimas 2021 m. kovo 26 d. 12.00 val. Pasvalio kredito unijos patalpose Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Pasvalio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu, prašome kreiptis į kredito uniją tel.: 8 451 53406, el. paštu: pku@lku.lt arba atvykti į kredito uniją adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Alma Uogelienė, 8-451-53406, mob.tel.: 8-614-33887, el.p.: a.uogeliene@lku.lt

                                                                                                          Pasvalio kredito unijos valdyba

Atgal