Naujienos

Pasvalio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024 m. kovo 28 d. įvykusio Pasvalio  kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus :

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2023 metų pelno paskirstymo tvarkos.

5. Patvirtinta kredito unijos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Patvirtinta atlygio valdybos ir paskolų komiteto nariams nustatymo ir mokėjimo tvarka.

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą.

Su pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Pasvalio kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė S. Janeliūnienė, tel. Nr. 8 451 50203, el. paštas: [email protected].

Atgal