Naujienos

Pasvalio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2023 m. balandžio 7 d. įvykusio Pasvalio  kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus :

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2022 metų pelno paskirstymo tvarkos.
  5. Patvirtinta kredito unijos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.
  7. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.
  10. Prašymo pateikimui Lietuvos bankui gauti leidimą mažinti pajinį kapitalą ir grąžintino pajaus išmokėjimui unijos nariams pritarta.

Su pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Pasvalio kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Pasvalio kredito unijos valdyba

Atgal