Naujienos

Pasvalio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai


Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymu informuojame, kad 2021 m. kovo 26 d. 12 val. adresu: Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys įvyko pakartotinis visuotinis Pasvalio kredito unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai .
4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos.
5. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmata.
6. Nustatytas atlygis kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.
7. Nutarta kredito unijai tapti Asociacijos Lietuvos kredito unijos nare.
8. Pritarta nutarimo projektui klausimo nesvarstyti.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų dokumentais, ataskaitomis ir priimtais nutarimais galite susipažinti kredito unijos buveinėje Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalio m.

Pasvalio kredito unijos valdyba

Atgal