Naujienos

Informuojame Pasvalio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą

Gerbiamieji Pasvalio kredito unijos nariai ir klientai,

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, periodiškai informuojame Pasvalio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

 Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Pasvalio kredito unijoje  arba čia:

 Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.

Pagarbiai, Jūsų kredito unija

Atgal