12/30 

 

Gerbiamieji Pasvalio kredito unijos nariai ir klientai,

Vadovaudamiesi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, periodiškai informuojame apie indėlių draudimą.
Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Pasvalio kredito unijoje arba Čia.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Pagarbiai
Pasvalio kredito unija