05/08 

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 p., informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 d. įvyko pakartotinis visuotinis Pasvalio  kredito  unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos.
  6. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmata.
  7. Nustatytas atlygis kredito unijos vadovams.

Su priimtais nutarimais galite susipažinti kredito unijos buveinėje Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalio m.

Informaciją dėl visuotinio narių susirinkimo teikia administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė tel. 861451900, el. p.:  s.janeliuniene@lku.lt