04/22 

2020 m. balandžio mėn. 27 d.  12 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas pakartotinis Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) visuotinis narių susirinkimas pagal 2020 m. balandžio 20 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių  visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite klientų aptarnavimo vietoje ir čia.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, 8-451-50203, s.janeliuniene@lku.lt

      Pasvalio kredito unijos valdyba