03/27 

2020 m. balandžio mėn. 20 d.  12 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu, Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2020 m. balandžio 27 d. 12.00 val. Pasvalio kredito unijos patalpose Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Nutarimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį rasite klientų aptarnavimo vietoje ir internete adresu https://pasvaliounija.lku.lt/ nuo 2020 m. balandžio 03 d.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, 8-451-50203, s.janeliuniene@lku.lt

                                                                                                             Pasvalio kredito unijos valdyba