12/31 

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu informuojame Pasvalio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Pasvalio kredito unijos klientų aptarnavimo vietose arba čia

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Jeigu turėtumėt klausimų, susisiekite su mumis tel. 50203

 

Pagarbiai

Pasvalio kredito unija